B2 First

Format de l’examen

B2 First posa a prova totes les habilitats lingüístiques.

L’examen actualitzat (per a convocatòries de gener de 2015) consta de quatre proves desenvolupades per avaluar les teves habilitats lingüístiques en anglès. Podeu veure el contingut de cada prova a continuació.

La prova d’expressió oral es realitza presencialment, amb dos candidats i dos examinadors. Això facilita una mesura més realista i fiable de la teva capacitat de comunicar-te en anglès.

Prova

Contingut

Finalidad

Comprensió de lectura i ús de la llengua
(Reading and Use of English)
(1 hora 15 minuts)
Veure prova d’exemple

7 parts/52 preguntes

Demostra que pots abordar amb seguretat diferents tipus de text, com ara ficció, diaris i revistes. Posa a prova el teu ús d’idiomes amb tasques que avaluen el teu domini de la gramàtica i el vocabulari.

Expresió escrita
(Writing)
(1 hora 20 minuts)
Veure prova d’exemple

2 parts

Ser capaç d’escriure dos textos diferents, com ara cartes, informes, ressenyes i assajos.

Comprensió auditiva
(Listening)
(uns 40 minuts)
Veure prova d’exemple

4 parts/30 preguntes

Ser capaç de seguir i comprendre diversos continguts orals, com ara programes de notícies, presentacions i converses quotidianes.

Expressió oral
(Speaking)
(14 minuts per cada parella de candidats)
Veure prova d’exemple

4 parts

Posa a prova la teva capacitat de comunicar-te eficaçment en situacions presencials. Faràs la prova juntament amb un o dos candidats més.

Reading

La prova de comprensió lingüística B2 First consta de set parts que contenen una barreja de diferents tipus de text i preguntes.

A les parts 1 a4, heu de llegir diversos textos i realitzar tasques de gramàtica i vocabulari.

A les parts 5 a 7, heu de llegir una sèrie de textos i respondre preguntes que posen a prova la vostra capacitatd’entendre el que llegiu que demostren que podeu abordar diversos tipus de text.

Resum

Temps:

1 hora 15 minutos

Nombre de parts:

7

Nombre de preguntes:

52

Qualificació:

40% del total

Extensió dels textos:

Hay que leer cerca de 2.200 palabras en total.

Origen dels textos:

Periódicos y revistas, revistas profesionales, libros (ficción y no ficción), contenidos promocionales e informativos.

Part 1 (Espais en blanc amb opció múltiple)

En què consisteix la part 1?

Un text amb algunes preguntes d’opció múltiple. Cada pregunta té quatre opcions (A, B, C o D); has de decidir quina és la resposta correcta.

Què he de practicar?

Vocabulari – expressions, col·locació, matisos de significat, verbs amb preposició, frases fetes, etc.

Quantes preguntes hi ha?

8

Com puntuen?

1 punt per cada resposta correcta.

Part 2 (Espais en blanc amb resposta oberta)

De què es compon la part 2?

Un text en el qual hi ha alguns espais en blanc, cadascun dels quals representa una paraula que falta. Heu d’esbrinar la paraula correcta per a cada blanc.

Què he de practicar?

Gramàtica i vocabulari.

Quantes preguntes hi ha?

8

Com puntuen?

1 punt per cada resposta correcta.

Part 3 (Formació de paraules)

En què consisteix la part 3?

Un text que conté vuit espais en blanc. Cada espai en blanc representa una paraula. Al final de cada línia hi ha una paraula ‘guia’ que has de canviar d’alguna manera per completar la frase correctament.

Què he de practicar?

Vocabulari.

Quantes preguntes hi ha?

8

Com puntuen?

1 punt per cada resposta correcta.

Part 4 (Transformacions amb paraules clau)

De què es compon la part 4?

Cada pregunta conté una frase seguida d’una paraula clau i una segona frase amb un espai en blanc a l’interior. Heu d’utilitzar aquesta paraula clau per completar la segona frase de manera que tingui un significat similar a la primera frase.

Què he de practicar?

Gramàtica i vocabulari.

Quantes preguntes hi ha?

6

Com puntuen?

Fins a 2 punts per cada resposta correcta.

Part 5 (Opció múltiple)

En què consisteix la part 5?

Un text amb algunes preguntes d’opció múltiple. Per a cada pregunta hi ha quatre opcions i has de triar A, B, C o D.

Què he de practicar?

Lectura per conèixer circumstàncies, opinions, to, propòsit, idea principal, implicació, actitud.

Quantes preguntes hi ha?

6

Com puntuen?

2 punts per cada resposta correcta.

 Part 6 (Text amb espais en blanc)

De què es compon la part 6?

Una sola pàgina de text amb algun espai en blanc numerat que representa els paràgrafs que falten. Després del text hi ha alguns paràgrafs que no estan en l’ordre correcte. Heu de llegir el text i els paràgrafs i després decidir a quin paràgraf correspon cada espai en blanc.

Què he de practicar?

Comprendre l’estructura i el desenvolupament d’un text.

Quantes preguntes hi ha?

6

Com puntuen?

2 punts per cada resposta correcta.

Part 7 (Emparellament múltiple)

De què es compon la part 7?

Una sèrie d’afirmacions seguides d’un text dividit en dues seccions o diversos textos curts. Heu de coincidir cada declaració amb la secció o text en què es pot trobar la informació.

Què he de practicar?

Lectura per conèixer informació, detalls, opinions i actituds concretes.

Quantes preguntes hi ha?

10

Com puntuen?

1 punt per cada resposta correcta.

 

 

Writing

En ambdues parts de la prova d’expressió escrita B2 First has de demostrar que pots escriure diversos tipus de text en anglès.

 Resum

Temps:

1 hora 20 minuts

Nombre de parts:

2

Nombre de preguntes:

Part 1: una pregunta obligatòria; Part 2: Una pregunta per triar entre tres.

Qualificació:

20% del total

Tipus de text:

Article, correu electrònic, assaig, carta, informe, revisió.

Part 1 (Pregunta obligatòria)

En què consisteix la part 1?

Se li proporciona el títol d’un assaig i dues idees clarament vinculades a aquest títol. Has d’escriure un assaig en el qual donis la teva opinió sobre el títol utilitzant les idees que t’han estat facilitades. També cal afegir una tercera idea, diferent de les esmentades i la seva pròpia collita, que està vinculada al títol. El títol serà una qüestió d’interès general, de manera que no necessites cap coneixement especialitzat.

Què he de practicar?

Ús de funcions lingüístiques, com l’avaluació i expressió d’opinions, formulació d’hipòtesis, justificació, persuasió.

Quantes preguntes hi ha?

Una pregunta obligatòria.

Quina extensió ha de tenir l’escrit?

140–190 paraules

Part 2 (Tasca de redacció basada en situacions)

De què es compon la part 2?

Heu d’escriure un text per triar entre diferents tipus (article, correu electrònic / carta, informe, revisió). Per guiar-vos a través de la redacció, se us proporcionarà informació sobre el context, la finalitat del tema i els destinataris.

Què he de practicar?

Redactar els diferents tipus de text que es podrien incloure a la revisió.

Quantes preguntes hi ha?

Una tasca a escollir entre tres.

Quina extensió ha de tenir l’escrit?

140–190 paraules

 

 

Listening

La prova de comprensió auditiva B2 First consta de quatre parts. A cada part has d’escoltar un o més textos gravats i respondre algunes preguntes. Les gravacions es reprodueixen dues vegades.

Resum

Temps:

Uns 40 minuts

Nombre de parts:

4

Nombre de preguntes:

30

Qualificació:

20% del total

Origen de les gravacions:

Monòlegs: missatges de contestador automàtic, programes i reportatges de ràdio, notícies, anuncis públics, històries i anècdotes, conferències i xerrades; o amb diversos interlocutors: converses, entrevistes, discussions, obres de teatre per a la ràdio.

Part 1 (Opció múltiple)

En què consisteix la part 1?

Vuit fragments curts de monòlegs o converses entre diversos socis. Hi ha una pregunta d’opció múltiple per a cada extracte i heu de triar A, B o C.

Què he de practicar?

Escoltar la comprensió del sentiment, l’actitud, l’opinió, el propòsit, la funció, l’acord, l’essència i les circumstàncies.

Quantes preguntes hi ha?

8

Com puntuen?

1 punt per cada resposta correcta.

Part 2 (Completar frases)

De què es compon la part 2?

Un monòleg (que pot introduir un presentador) d’aproximadament 3 minuts. Has d’emplenar les frases del full de preguntes amb la informació que has escoltat a la gravació.

Què he de practicar?

Comprensió auditiva de la informació específica i de les opinions expressades.

Quantes preguntes hi ha?

10

Com puntuen?

1 punt per cada resposta correcta.

Part 3 (Emparellament múltiple)

En què consisteix la part 3?

Una sèrie de cinc monòlegs sobre un tema en concret d’aproximadament 30 segons cadascun. En el full de preguntes has de seleccionar cinc opcions correctes d’una llista de vuit possibles respostes.

Què he de practicar?

Escoltar la comprensió de l’essència, l’actitud, l’opinió, el propòsit, el sentiment, els punts i els detalls principals.

Quantes preguntes hi ha?

5

Com puntuen?

1 punt per cada resposta correcta.

Part 4 (Opció múltiple)

De què es compon la part 4?

Una conversa entre dos o més interlocutors d’aproximadament 3-4 minuts. Heu de respondre algunes preguntes de diverses opcions triant la resposta correcta entre tres opcions possibles (A, B o C).

Què he de practicar?

Comprensió auditiva d’actituds, opinions, circumstàncies, essència, idea principal i informació específica.

Quantes preguntes hi ha?

7

Com puntuen?

1 punt per cada resposta correcta.

 

 

Speaking

La prova d’expressió oral B2 First consta de quatre parts a les quals presentaràs juntament amb un altre candidat.

Hi ha dos examinadors. Un d’ells et fa preguntes i et dona un fulletó amb temes a tractar. L’altre examinador escolta el que estàs dient.

Resum

Temps:

14 minuts per cada parella de candidats

Nombre de parts:

4

Qualificació:

20% del total

Has de parlar:

amb l’examinador

amb l’altre candidat

per tu mateix

 

 

 

Part 1 (Entrevista)

En què consisteix la part 1?

Conversa amb l’examinador. L’examinador et farà preguntes i hauràs d’informar sobre els teus interessos, estudis, professions, etc.

Què he de practicar?

Proporcionar informació personal i expressar la seva opinió sobre diversos temes.

Quant de temps he de parlar?

2 minuts

Part 2 (Torn llarg)

De què es compon la part 2?

L’examinador et dona dues fotos i et demana que en parlis. Heu de parlar durant un minut ininterromput i després la persona que truca demanarà a l’altre candidat que comenti les vostres fotos durant 30 segons. L’altre candidat rep un conjunt diferent de fotografies i cal escoltar-lo i comentar-lo un cop han acabat de parlar. La pregunta que heu de respondre sobre les vostres fotos està escrita a la part superior de la pàgina per recordar-vos el tema del qual heu de parlar.

Què he de practicar?

Parla per iniciativa pròpia d’alguna cosa: comparar, descriure, expressar opinions, especular.

Quant de temps he de parlar?

1 minut por candidat

Part 3 (Tasca col·laborativa)

En què consisteix la part 3?

Conversa amb l’altre candidat. L’examinador et dona alguns materials i et confia una tasca. Has de parlar amb l’altre candidat i prendre una decisió.

Què he de practicar?

Intercanviar idees, expressar i justificar opinions, expressar acord o desacord, suggerir, especular, avaluar, arribar a una decisió negociada, etc.

Quant de temps he de parlar?

3 minuts (una discussió de 2 minuts seguida de la tasca de prendre una decisió en 1 minut)

Part 4 (Discussió)

De què es compon la part 4?

Discussió addicional amb l’altre candidat, guiada per preguntes de l’examinador, sobre els temes o qüestions abordats en la tasca de la part 3.

Què he de practicar?

Expressar i justificar opinions, acords i desacords.

Quant de temps he de parlar?

4 minuts

 

 

 

 

Preparació

Mostres gratuïtes d’exàmens en paper

Descarrega’t les mostres gratuïtes 1 de l’examen B2 FirstDescarregueu les mostres gratuïtes 2 de l’examen B2 First

Mostres d’examen informàtic gratuïtes

Heu d’utilitzar el navegador Firefox per accedir a aquestes proves d’exemple. Podeu descarregar Firefox de forma gratuïta aquí.  Un cop descarregat, obriu Firefox i utilitzeu els enllaços següents per veure les proves.

  1. Mireu aquest tutorial abans de començar.
  2. Consulta les teves respostes a mesura que fas la prova. Un cop finalitzada la prova, no podràs verificar-la.

Examen de lectura i ús de l’anglès

Exemple  de prova d’escolta

Exemple de prova d’expressió escrita (expressió escrita)

Guies de resposta::

Guia de resposta de l’examen de lectura i ús de l’anglès

Guia de resposta de prova d’escolta (comprensió auditiva)

No hi ha cap guia de resposta per a la prova d’escriptura, però podeu trobar respostes d’exemple i comentaris dels examinadors a les pàgines corresponents del manual B2 First.

 

Practica l’anglès

A la nostra nova plataforma Cambridge perquè puguis trobar activitats online gratuïtes per practicar la comprensió lectora, l’expressió escrita, la comprensió auditiva, la gramàtica, la pronunciació i el vocabulari.

Informació d’interès per als candidats

Descarregueu una guia amb recomanacions de preparació d’exàmens, consells per al dia de l’examen i enllaços útils.

Descarregar informació per a candidats B2 First

Preguntes més freqüents i consells del dia de la prova

Preguntes freqüents sobre B2 First

Consells del dia de l’examen – Exàmens de paper

Consells del dia de l’examen – Exàmens d’informàtica

Jocs i xarxes socials

Combina diversió amb l’aprenentatge, a la nostra nova plataforma digital cambridge per a tu, pots trobar jocs d’anglès gratuïts. També pots accedir a la nostra pàgina de Facebook Espanya per obtenir idees i més recursos per a les teves classes.

 

Materials de preparació oficials de Cambridge English

Podeu trobar una àmplia gamma de materials de suport oficials de Cambridge English produïts per Cambridge Assessment English i Cambridge University Press. Els materials de suport inclouen llibres de text i exàmens de pràctiques, tant en format imprès com digital.

Objective First

Objective First es tracta d’una edició totalment actualitzada i revisada del curs B2 First, un dels més venuts.

Comprar el llibre

Compact First

Compact First proporciona als estudiants del nivell B2 la preparació i la pràctica integral necessàries per tenir èxit en el B2 First.

Comprar el llibre

Complete First

Complete First proporciona una preparació exhaustiva per a l’examen revisat en 2015 de B2 First.

Comprar el llibre

Cambridge English First 2

Quatre proves completes d’avaluació de Cambridge English per a l’examen B2 First revisat.

Comprar el llibre

First Trainer

First Trainer Second Edition ofereix sis proves de pràctiques per a l’examen B2 First revisat.

Comprar el llibre

See more official exam preparation materials

Consulta l’àmplia gamma de materials de suport a l’examen B2 First.

Veure’n més

Testbank

Les proves oficials de Cambridge English ja estan disponibles en línia a Testbank. Pots treballar en mode examen (amb temps limitat) o en modalitat pràctica (amb possibilitat de múltiples intents) per ajudar-te a preparar l’examen.

Comprar Testbank

 

Results

 Qualifications

Les qualificacions del B2 First es presenten d’acord amb la Cambridge English Scale.  

Rebràs puntuacions separades per a cadascuna de les quatre habilitats: Lectura, Escriptura, Comprensió auditiva i Expressió oral, que et donaran una comprensió clara del teu rendiment. Aquestes puntuacions són mitjanes, de manera que teniu una puntuació global per a l’examen. També et donarem una nota i un nivell del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MCER)

Per obtenir més informació sobre la Cambridge English Scale, descarrega’t la nostra fitxa tècnica

Quan rebré el meu Informe de Qualificació B2 First?

Tots els candidats reben un Informe de Qualificació i, si superes l’examen, també rebràs un certificat.  

El teu Informe de Qualificació estarà disponible en línia de quatre a sis setmanes després de l’examen en paper, i de dues a tres setmanes després de l’examen d’ordinador. La manera més ràpida d’obtenir les teves qualificacions és apuntar-te al nostre servei gratuït de resultats en línia.  

També hi ha un servei perquè les institucions verifiquin els resultats

Quan rebré el meu certificat B2 First?

Enviarem el teu certificat al centre de proves aproximadament tres setmanes després de la disposició de les qualificacions. A continuació, el teu centre de proves t’ho enviarà.

  1. Si has fet un examen depaper, t’enviarem el certificat al teu centre set o nou setmanes després de la data de l’examen.
  2. Si has fet unexamen d’ordinador, t’enviarem el certificat al teu centre cinc o sis setmanes després de la data de l’examen.
  3.  

Puntuacions en la Cambridge English Scale: B2 First

Depenent de la universitat, l’escola o l’organització a la qual vulgueu sol·licitar-la, se us demanarà que arribeu a una nota o puntuació específica, ja sigui a nivell global o en alguna habilitat específica. Les següents puntuacions s’utilitzaran en el B2 First en la presentació dels resultats:

Puntuació en la Cambridge English Scale

Nota

Nivel MCER

180–190

Grade A

C1

173–179

Grade B

B2

160–172

Grade C

B2

140–159

Level B1

B1

L’examen se centra en el nivell B2 del MECR. L’examen també proporciona una avaluació fiable del nivell immediatament superior al B2 (Nivell C1) i inferior (Nivell B1).

Les puntuacions entre 122 i 139 també s’inclouen en el B2 First. No rebràs cap certificat, però el teu Informe de Qualificació registrarà la teva puntuació a la Cambridge English Scale.

A continuació s’il·lustra la relació entre els nivells del MCER, la Cambridge English Scale i les notes que podeu rebre al B2 First:

 

 Statement of Results

 La declaració de resultats contindrà la informació següent:

  1. puntuació segons l’escala anglesa de Cambridge en cadascuna de les quatre habilitats: Lectura,  Escriptura,   Comprensió Auditiva,ExpressióOral  (Expressió Oral i Ús del Llenguatge;
  2. Puntuació de Cambridge English Scale a l’examen global;
  3. (A, B, C, Nivell B1) en la revisió general;
  4. Nivell MCER en la revisió global.

Guia per entendre el teu informe de qualificació B2 First (per a exàmens de gener de 2015 i posteriors)

Descarrega’t un exemple de l’Informe de Qualificació B2 First

 

Certificates

Els  certificats s’envien normalment als centres de proves autoritzats dins dels dos mesos següents a l’examen. Poseu-vos en contacte amb el vostre centre si voleu conèixer la data concreta.

B2 First – Nivell C1
Si obtens una puntuació de 180-190 (nota A) a l’examen, rebràs el certificat que demostra que has assolit el nivell C1.

B2 First – Nivell B2
Si obtens una puntuació de 160–179 (nota B o C) en el teu examen, rebràs el Certificat B2 First en anglès amb nivell B2.

Certificat amb el Nivell B1 Creiem que
 és important reconèixer els teus èxits encara que no arribis al Nivell B2. Si el rendiment de la prova està per sota del nivell B2 però dins del nivell B1 (puntuació 140–159), reconeixerem el vostre assoliment amb un certificat de Cambridge English que indiqui que heu demostrat un nivell B1.

Quant de temps és vàlid el meu títol?
El teu títol de Cambridge English no té data de caducitat. Les organitzacions que reconeixen titulacions, com ara universitats, col·legis i empreses, poden decidir durant quin temps accepten qualificacions un cop guanyades; per tant, assegureu-vos sempre de comprovar els seus requisits.

 

Results Online

La manera més ràpida d’obtenir les teves qualificacions és apuntar-te al nostre Servei gratuït de qualificacions en línia (Resultats online). El teu centre de proves autoritzat et proporcionarà la informació que necessites per donar-te d’alta per a aquest servei.

Inscriu-te al Cambridge English Online Qualifications Service

 

Verify my Results

Podeu permetre que empreses, universitats i altres organitzacions verifiquin les vostres qualificacions en línia.  

Simplement envieu-los el vostre número d’identificació i   número secret imprès  a la confirmació d’entrada, i  poden verificar de forma ràpida, senzilla i segura les vostres notes en línia a www.cambridgeenglish.org/verifiers

  

TAXES i CALENDARI 21-22

PAPER BASED EXAMS

 Data d’exàmensDeadline
Dissabte 13 de novembre7 d’octubre
Dissabte 11 de desembre4 de novembre
Dissabte 5 de març27 de gener
B2 First 194,50 €Dissabte 23 d’abril17 de març
NOT FOR SCHOOLSDissabte 14 de maig4 d’abril
Dissabte 4 de juny28 d’abril
Dimarts 7 de juny2 de maig
Dissabte 18 de juny11 de maig
Dijous 28 de juliol21 de juny

COMPUTER BASED EXAMS 

 Data de ExàmensPlazo
Dissabte 16 d’octubre1 d’octubre
Dimecres 10 de novembre26 d’octubre
Divendres 19 de novembre4 de novembre
B2 First Computed Based 194,50 €Dissabte 19 de febrer4 de febrer
Dissabte 19 de març4 de març
Dissabte 28 de maig13 de maig
Dijous 9 de juny25 de maig
Dissabte 9 de juliol22 de juny

  Sol·licituds:  centralexamensfecc@fecc.cat