C2 Proficiency

Format de l’examen

C2 Proficiency consta de quatre proves desenvolupades per avaluar les teves habilitats en anglès. Podeu veure el contingut de cada prova a continuació.

Prova

Contingut

Finalidad

Comprensió de lectura i ús de la llengua
(Reading and Use of English)
(1 hora i 30 minuts)
Veure prova d’exemple

7 parts/
53 preguntes

Mostra que podeu abordar amb fluïdesa diferents tipus de text, com ara llibres de ficció i no ficció, revistes professionals, diaris i manuals.

Expressió escrita
(Writing)
(1 hora i 30 minuts)
Veure prova d’exemple

2 parts

Has de ser capaç d’escriure diversos tipus de text, com ara assajos, informes i ressenyes.

Comprensió auditiva
(Listening)
(uns 40 minuts)
Veure prova d’exemple

4 parts/
30 preguntes

Has de ser capaç de seguir i entendre una àmplia gamma de continguts orals, com ara conferències, discursos i entrevistes.

Expressió oral
(Speaking)
(15 minuts per cada parella de candidats)
Veure prova d’exemple

3 parts

Posa a prova la teva capacitat de comunicar-te eficaçment en situacions presencials.

 

Reading

La prova de comprensió i comprensió del llenguatge C2 Proficiency inclou diferents tipus de text i preguntes. En una part haureu de llegir un text llarg o tres o més textos curts i relacionar-los entre si.

Resum

Temps:

1 hora 30 minuts

Nombre de parts:

7

Nombre de preguntes:

53

Extensió dels textos:

Has de llegir aproximadament 3.000 paraules en total

Origen dels textos:

Llibres (ficció i no ficció), articles no especialitzats de diaris, revistes i internet.

Part 1 (Espais en blanc amb opció múltiple)

En què consisteix la part 1?

Un text únic amb vuit espais en blanc. Els candidats han de triar una paraula o una frase d’un grup de quatre per completar cada espai en blanc.

Què he de practicar?

Expressions, emplaçament, frases fetes, complementació, verbs amb preposició, precisió semàntica.

Quantes preguntes hi ha?

8

Com puntuen?

1 punt per cada resposta correcta.

Part 2 (Espais en blanc amb resposta oberta)

De què es compon la part 2?

Una prova d’espai en blanc modificada, que inclou text amb vuit espais en blanc. Els candidats han de pensar en la paraula més adequada per a cada espai en blanc.

Què he de practicar?

Coneixement i control de la gramàtica amb cert èmfasi en el vocabulari.

Quantes preguntes hi ha?

8

Com puntuen?

1 punt per cada resposta correcta.

Part 3 (Formació de paraules)

En què consisteix la part 3?

Un text que conté vuit espais en blanc. Cada espai en blanc representa una paraula. L’arrel de cada paraula apareix al costat del text i s’ha de modificar per formar la paraula que falta.

Què he de practicar?

Vocabulari, en particular l’ús d’afixació, canvis interns i combinació en la formació de paraules.

Quantes preguntes hi ha?

8

Com puntuen?

1 punt per cada resposta correcta.

Part 4 (Transformacions amb paraules clau)

De què es compon la part 4?

Sis elements discrets amb una frase que els introdueix i una resposta amb espais en blanc que s’han de completar amb 3-8 paraules, incloent una paraula clau determinada.

Què he de practicar?

Gramàtica, vocabulari i col·locació.

Quantes preguntes hi ha?

6

Com puntuen?

Fins a 2 punts per cada resposta correcta.

 Part 5 (Opció múltiple)

En què consisteix la part 5?

Un text llarg seguit d’algunes preguntes d’opció múltiple, cadascuna amb quatre opcions (A, B, C o D).

Què he de practicar?

Identificar les circumstàncies, les opinions, les actituds, el to, el propòsit, la idea principal, la implicació i com s’organitza el text.

Quantes preguntes hi ha?

6

Com puntuen?

2 punts per cada resposta correcta.

Part 6 (Text amb espais en blanc)

De què es compon la part 6?

Text del qual s’han suprimit alguns paràgrafs que s’han col·locat en desordre després del text. Els candidats han de decidir on s’han eliminat aquests paràgrafs en el text.

Què he de practicar?

Comprendre la cohesió, la coherència, l’estructura del text i el significat global.

Quantes preguntes hi ha?

7

Com puntuen?

2 punts per cada resposta correcta.

Part 7 (Emparellament múltiple)

De què es compon la part 7?

Un text, o diversos textos curts, precedit de múltiples preguntes coincidents. Els candidats han de coincidir cada pregunta amb elements dels textos.

Què he de practicar?

Comprendre circumstàncies, opinions, actituds i informació concretes.

Quantes preguntes hi ha?

10

Com puntuen?

1 punt per cada resposta correcta.

 

Writing

En ambdues parts de la prova d’expressió escrita C2 Proficiency has de demostrar que pots escriure diversos tipus de text en anglès.

Resum

Temps:

1 hora 30 minuts

Nombre de parts:

2

Nombre de preguntes:

Part 1: una pregunta obligatòria

Part 2: una pregunta per triar entre quatre

 

Textos prefixats

Textos prefixats per a Cambridge English: C2 Proficiency de gener de 2016 – desembre de 2017:

 1. Penélope Lively: Àlbum familiar (qualsevol edició)
 2. Scott Fitzgerald: El gran Gatsby (qualsevol edició) Els professors poden preparar candidats a preguntes sobre aquest text prefixat estudiant la pel·lícula dirigida per Baz Luhrmann (2013), la novel·la o ambdues.

Textos prefixats per a Cambridge English: C2 Proficiency de gener de 2018 – desembre de 2019:

 1. Colm Tóibín: Brooklyn (qualsevol edició) Els professors poden preparar candidats a preguntes sobre aquest text prefixat estudiant la pel·lícula dirigida per John Crowley (2015), la novel·la o ambdues.
 2. L. Stedman: The Light Between Oceans (qualsevol edició) Els professors poden preparar els candidats a preguntes sobre aquest text preestablert estudiant la pel·lícula dirigida per Derek Cianfrance (2016), la novel·la o ambdues.

Els estudiants no han d’abordar la pregunta opcional sobre el text prefixat de la part 2 si no és que entenen el text sobre el qual han de respondre les preguntes.

Els professors són els que més bé poden jutjar si la versió de text i/o pel·lícula és apropiada i estimulant en el context docent.

Part 1

En què consisteix la part 1?

Alguns continguts a llegir (dos textos d’aproximadament 100 paraules cadascun). Has d’escriure un assaig utilitzant la informació continguda en aquests textos.

Què he de practicar?

Escriure un assaig discursiu en el qual hauràs de resumir i avaluar els punts clau continguts en dos textos d’aproximadament 100 paraules cadascun. Els candidats han d’integrar un resum d’aquests punts clau, una valoració dels arguments abstractes presentats i les seves pròpies idees sobre el tema en un assaig coherent.

Quantes preguntes hi ha?

Una pregunta obligatòria.

Quina extensió ha de tenir l’escrit?

240–280 paraules

Part 2

De què es compon la part 2?

Una pregunta per triar entre quatre (2-5). A les preguntes 2-4, haureu d’escriure un article, una carta, un informe o una ressenya.

En què consisteix la pregunta 5?

Si heu llegit un dels llibres prefixats i voleu escriure-hi, podeu abordar la pregunta 5. Podeu triar entre dues tasques, 5(a) o 5(b) en aquesta pregunta. Haureu d’escriure un article, un assaig, una carta, un informe o una ressenya.

Què he de practicar?

Escriu els diversos tipus de text que s’han especificat prèviament, basats en un context determinat.

Quantes preguntes hi ha?

Una pregunta per triar entre quatre.

Quina extensió ha de tenir l’escrit?

 280–320 paraules

 

 

Listening

La prova de comprensió auditiva C2 Proficiency consta de quatre parts. A cada part has d’escoltar un o més textos gravats i respondre algunes preguntes. Les gravacions es reprodueixen dues vegades.

Resum

Temps:

Uns 40 minuts

Nombre de parts:

4

Nombre de preguntes:

30

Part 1 (Opció múltiple)

En què consisteix la part 1?

Quatre enregistraments curts i no relacionats d’aproximadament 1 minut cadascun. Has d’escoltar els enregistraments i respondre dues preguntes d’opció múltiple per a cada enregistrament. Cada pregunta té tres opcions (A, B o C).

Què he de practicar?

Comprensió auditiva de l’essència, circumstàncies, funció, propòsit, temàtica, emissor i receptor, sentiment, actitud, opinió, etc.

Quantes preguntes hi ha?

6

Com puntuen?

Un punt per a cada resposta correcta.

Part 2 (Completar frases)

De què es compon la part 2?

Un monòleg o monòleg guiat que dura entre 3 i 4 minuts. Les preguntes són una sèrie de frases incompletes. Heu d’escoltar la gravació i identificar la informació que necessiteu (d’una a tres paraules) per completar cada blanc.

Què he de practicar?

Comprensió auditiva de la informació específica i de l’opinió expressada.

Quantes preguntes hi ha?

9

Com puntuen?

Un punt per a cada resposta correcta.

Part 3 (Opció múltiple)

En què consisteix la part 3?

Una gravació en la qual interactuen diversos altaveus dura entre 3 i 4 minuts. Has d’escoltar la gravació i respondre una sèrie de preguntes d’opció múltiple, cadascuna amb quatre opcions (A, B, C o D).

Què he de practicar?

Comprensió auditiva de l’opinió, l’essència, els detalls, les deduccions.

Quantes preguntes hi ha?

5

Com puntuen?

Un punt per cada resposta correcta.

Part 4 (Emparellament múltiple)

De què es compon la part 4?

Cinc monòlegs curts sobre el mateix tema d’aproximadament 35 segons cadascun. Hi ha dues tasques multi-aparellament. Cada tasca multi-aparellament requereix la selecció de cinc opcions correctes d’una llista de vuit.

Què he de practicar?

Essència, actitud, punts principals, interpretació del context.

Quantes preguntes hi ha?

10

Com puntuen?

Un punt per cada resposta correcta.

 

Speaking

La prova d’expressió oral Cambridge English: C2 Proficiency  consta de tres parts a les quals corres juntament amb un altre candidat. Hi ha dos examinadors. Un dels examinadors (la persona que truca) executa la prova i l’altre (l’avaluador) escolta el que dius i pren notes.

Resum

Temps:

16 minuts per cada parella de candidats

Nombre de parts:

3

Has de parlar:

amb l’examinador

amb l’altre candidat

per tu mateix

Part 1 (Entrevista)

En què consisteix la part 1?

Conversa de l’interlocutor amb cada candidat. L’examinador et fa una sèrie de preguntes, adreçant-te a cadascun de vosaltres successivament, per donar-vos l’oportunitat de parlar de vosaltres mateixos.

Què he de practicar?

Proporcionar informació personal i expressar la seva opinió o especular sobre diversos temes.

Quant dura la part 1?

2 minuts

Part 2 (Tasca col·laborativa)

De què es compon la part 2?

L’examinador us proporciona algunes instruccions escrites i una o més fotos per veure. Primer has de respondre una pregunta que se centra en la teva reacció a les característiques d’una o més fotos (1 minut). La segona part és una tasca de presa de decisions que hauràs de fer amb l’altre candidat.

Què he de practicar?

Sostenir una interacció: intercanviar idees, expressar i justificar opinions, expressar acord o desacord, suggerir, especular, avaluar, arribar a una decisió negociada, etc.

Quant dura la part 2?

4 minuts

Part 3 (Torn llarg i discussió)

En què consisteix la part 3?

L’interlocutor et lliura una targeta amb una pregunta i algunes idees; has de parlar durant dos minuts per tu mateix. Quan hàgiu acabat, la vostra parella haurà de comentar i en acabat l’interlocutor us farà una pregunta sobre el mateix tema. Seguirà el mateix procediment amb la teva parella i després dirigirà una discussió amb els dos estudiants.

Què he de practicar?

Parla per iniciativa pròpia durant més temps, expressa i justifica opinions, desenvolupa temes.

Quant dura la part 3?

10 minuts (torn de 2 minuts per al candidat i després uns 6 minuts de discussió).

 

Preparació

Mostres gratuïtes d’exàmens en paper

Descarrega’t la mostra gratuïta de l’examen C2 Proficiency

Mostres gratuïtes d’exàmens per ordinador

Heu d’utilitzar el navegador Firefox per accedir a aquestes proves d’exemple. Podeu descarregar Firefox de forma gratuïta aquí.  Un cop descarregat, obriu Firefox i utilitzeu els enllaços següents per veure les proves.

 1. Mireu aquest tutorial abans de començar.
 2. Consulta les teves respostes a mesura que fas la prova. Un cop finalitzada la prova, no podràs verificar-la.

Examen de lectura i ús de l’anglès

Exemple  de prova d’escolta

Exemple de prova d’expressió escrita (expressió escrita)

Guies de resposta:

Guia de resposta de l’examen de lectura i ús de l’anglès

Guia de resposta de prova d’escolta (comprensió auditiva)

No hi ha cap guia de resposta per a la prova d’escriptura, però podeu trobar respostes de mostra i comentaris dels examinadors a les pàgines corresponents del manual de competència C2.  

 

Practica l’anglès

A la nostra nova plataforma Cambridge perquè puguis trobar activitats online gratuïtes per practicar la comprensió lectora, l’expressió escrita, la comprensió auditiva, la gramàtica, la pronunciació i el vocabulari.

Comentaris de l’examinador de proves d’expressió oral (Speaking)

En aquest vídeo pots veure comentaris detallats sobre el rendiment d’un alumne. També inclou informació sobre el format de la prova d’expressió oral  i com avaluar-la.

Descarregar ressenyes de l’examinador

 

Llista de comprovació per a la prova d’Expressió Escrita (Writing) – Nivell C2

Utilitzeu aquesta llista de comprovació per millorar el vostre anglès escrit i practicar per a l’examen.

Descarrega’t la llista de comprovació de la prova d’expressió escrita de nivell C2

Informació d’interès per als candidats

Una guia d’exàmens amb un resum del que s’inclou, recomanacions per a la preparació d’exàmens, consells del dia de l’examen i enllaços útils.

Descarrega’t informació per als candidats al C2 Proficiency

Resum de normes per als candidats

Tota la informació important que has de saber quan facis l’examen.

Descarregar resum de normes per als candidats

Preguntes més freqüents i consells del dia de la prova

Preguntes i preguntes freqüents sobre C2 Proficiency

Consells del dia de l’examen – Exàmens de paper

Consells del dia de l’examen – Exàmens d’informàtica

Materials de preparació oficials de Cambridge English

Podeu trobar una àmplia gamma de materials de suport oficials de Cambridge English produïts per Cambridge Assessment English i Cambridge University Press. Els materials de suport inclouen llibres de text i exàmens de pràctiques, tant en format imprès com digital.

Cambridge English Proficiency 2

Cambridge English Proficiency 2 per a l’examen actualitzat conté quatre proves completes per a l’examen C2 Proficiency.

Comprar el llibre

Common Mistakes at Proficiency

Aquest valuós petit llibre destaca els errors reals dels estudiants en l’examen C2 Proficiency i mostra com evitar-los.

Comprar el llibre

Objective Proficiency

Objective Proficiency segona edició s’ha actualitzat completament per a la revisió revisada. Les seves vint unitats breus proporcionen una àmplia gamma de temes atractius i una preparació dinàmica i estimulant per a l’examen.

Comprar el llibre

Speaking Test Preparation Pack for Proficiency

El Speaking Test Preparation Pack for Proficiency és un paquet integral de recursos per al professorat.

Comprar el llibre

Més materials de preparació per a les proves oficials

Consulta l’àmplia gamma de materials de suport per a l’examen C2 Proficiency.

Veure’n més

 

Results

Les qualificacions de C2 Proficiency es presenten d’acord amb la Cambridge English Scale.  

Rebreu puntuacions separades per a cadascuna de les quatre habilitats de lectura, escriptura, comprensió auditiva i expressió oral (expressió oral) i ús del llenguatge, proporcionant-vos una comprensió clara del vostre rendiment. Aquestes puntuacions són mitjanes, de manera que teniu una puntuació global per a l’examen. També et donarem una nota i un nivell del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MCER).  

Per obtenir més informació sobre la Cambridge English Scale, descarrega’t la nostra fitxa tècnica

Quan rebré el meu Informe de Qualificació de Competència C2?

Tots els candidats reben un Informe de Qualificació i si superes  l’examen, també rebràs un certificat.  

El teu Informe de Qualificació estarà disponible en línia de quatre a sis setmanes després de l’examen en paper, i de dues a tres setmanes després de l’examen d’ordinador. La manera més ràpida d’obtenir les teves qualificacions és inscriure’t al nostre servei gratuït de resultats en línia.  

També hi ha un servei perquè les institucions verifiquin els resultats

Quan rebré el meu certificat C2 Proficiency?

Enviarem el teu certificat al centre de proves aproximadament tres setmanes després de la disposició de les qualificacions. A continuació, el teu centre de proves t’ho enviarà.

 1. Si has fet un examen de paper, t’enviarem el certificat al teu centre set o nou setmanes després de la data de l’examen.
 2. Si has fet un examen d’ordinador, t’enviarem el certificat al teu centre cinc o sis setmanes després de la data de l’examen.

Puntuacions en la Cambridge English Scale: C2 Proficiency

Depenent de la universitat, l’escola o l’organització a la qual vulgueu sol·licitar-la, se us demanarà que arribeu a una nota o puntuació específica, ja sigui a nivell global o en alguna habilitat específica. Les següents puntuacions s’utilitzaran en el C2 Proficiency a l’hora de presentar els resultats:

Puntuació en la Cambridge English Scale

Nota

Nivel MCER

220–230

Grade A

C2

213–219

Grade B

C2

200–212

Grade C

C2

180–199

Level C1

C1

L’examen se centra en el nivell C2 del MECR. La prova també proporciona una avaluació fiable del nivell immediatament per sota de C2 (Nivell C1).

Les puntuacions entre 162 i 179 també s’inclouen en el C2 Proficiency. No rebràs cap certificat, però el teu Informe de Qualificació registrarà la teva puntuació a la Cambridge English Scale.  

A continuació s’il·lustra la relació entre els nivells del MCER, la Cambridge English Scale i les notes que podeu rebre en el C2 Proficiency:

 

 

Statement of Results

La declaració de resultats contindrà la informació següent:

 1. puntuació segons l’escala cambridge anglesa en cadascuna de les quatre habilitats: Lectura, Escriptura, Comprensió Auditiva i Expressió Oral(Speaking) i En l’ús de la llengua;
 2. Puntuació de Cambridge English Scale a l’examen global;
 3. (A, B, C, Nivell C1) en la revisió general;
 4. Nivell MCER en la revisió global.

Guia per entendre el vostre informe de qualificació de competència C2 (per a gener de 2015 i exàmens posteriors)

Descarrega’t un exemple de C2 Proficiency Qualification Report

 

Certificates

Els  certificats se solen enviar als centres examinadors en el termini de dos mesos des de l’examen. Poseu-vos en contacte amb el vostre centre si voleu conèixer la data concreta.

Competència C2 – Nivell C2
Si obtens una puntuació de 200-230 (nota A, B o C) en el teu examen, rebràs el Certificat C2 de Competència en Anglès amb el Nivell C2.

Certificat amb el Nivell C1 Creiem que
és important reconèixer els teus èxits encara que no arribis al Nivell C2. Si el rendiment de la prova està per sota del nivell C2 però dins del nivell C1, reconeixerem el vostre èxit amb un certificat de Cambridge English que indiqueu que heu demostrat un nivell C1.

Quant de temps és vàlid el meu títol?
El teu títol de Cambridge English no té data de caducitat. Les organitzacions que reconeixen titulacions, com ara universitats, col·legis i empreses, poden decidir durant quin temps accepten qualificacions un cop guanyades; per tant, assegureu-vos sempre de comprovar els seus requisits.

 

 

Results Online

La manera més ràpida d’obtenir les teves qualificacions és apuntar-te al nostre Servei gratuït de qualificacions en línia (Resultats online). El teu centre de proves autoritzat et proporcionarà la informació que necessites per donar-te d’alta per a aquest servei.

Inscriu-te al Cambridge English Online Qualifications Service

 

Verify my Results

Podeu permetre que empreses, universitats i altres organitzacions verifiquin les vostres qualificacions en línia.  

Simplement envieu-los el vostre número d’identificació i número secret imprès a la confirmació d’entrada, i  poden verificar de forma ràpida, senzilla i segura les vostres notes en línia a www.cambridgeenglish.org/verifiers

  

 

TAXES i CALENDARI 21-22

PAPER BASED EXAMS

 Data d’examenDeadline
Dissabte 5 de març27 de gener
C2 Proficiency 215,00€Dissabte 7 de maig29 de març
Dissabte 14 de maig4 d’abril
Divendres 9 de juny4 de maig

COMPUTER BASED EXAMS 

 Data d’examenDeadline
Dissabte 13 de novembre29 d’octubre
C2 Proficiency COMPUTER BASED 215,00€Dissabte 26 de febrer11 de febrer
Divendres 20 de maig5 de maig
Dissabte 9 de juliol22 de juny

 

Sol·licituds:  centralexamensfecc@fecc.cat