Convocatòries

Per a les sol·licituds d’exàmens Mainsuite (KET PET FCE):
     • Per a la sol·licitud de realització dels exàmens ‘KET/PET’ ‘KET/PET for schools ’FCE i ‘FCE for schools’ a la pròpia escola es requereix un mínim de 40                candidats respectant un mínim de 10 candidats de KET o de PET. Un coprebuda la sol·licitud se n’avaluarà la viabilitat.
    • En aquest cas l’escola haurà d’escollir una convocatòria.
    • A les escoles que siguin seu d’exàmens en una determinada convocatòria se’ls pot demanar la seva col·laboració per acollir estudiants d’altres escoles
     de la zona per a la realització a les seves instal·lacions dels exàmens.
    • Per a les sol·licituds de convocatòries de ‘FCE’ i ‘FCE for schools’ així com de‘KET/PET’ i ‘KET/PET for schools’ en els casos que no s’arribi al mínim de
      candidats requerits ‘Central Exàmens FECC’ es reserva el dret dedeterminar la seu d’examen.
   • Per a aquestes sol·licituds de convocatòria a seus d’exàmens assignades per ‘Central Exàmens FECC’ no hi ha un mínim de candidats establert.
   • Les SOL·LICITUDS de convocatòria d’exàmens ‘KET/PET’ ‘KET/PET forschools’ FCE i ‘FCE for schools’ es poden fer per correu electrònic (vegeu destinatari       més avall). ‘Central Exàmens FECC’ confirmarà la sol·licitud també per correu electrònic i posteriorment facilitarà els documents per poder formalitzar la           inscripció.
Per a totes les sol·licituds:
   • Per a les sol·licituds envieu un correu a la coordinadora dels exàmens Tara Tierney al seu correu electrònic ttierney@fecc.cat.
   • S’organitzaran convocatòries obertes en el cas que una escola no arribi al mínim establert de candidats. Les dates d’aquests convocatòries obertes seran        publicades a la pàgina web de la FECC

   CENTRAL EXÀMENS FECC
   Telèfon d’informació: 934452020
   + info: centralexamensfecc@fecc.cat

Aspectes més rellevants per a les SOL·LICITUDS d’exàmens 

Per a les sol·licituds d’exàmens YLE: 

        • ‘Cambridge Assessment English’ no estableix calendari de convocatòriesper als exàmens YLE. Les dates d’examen es determinen en funció de les                       sol·licituds rebudes. 

       • El mínim requerit per poder organitzar els exàmens YLE a la pròpia escola sol·licitant és de 20 candidats entre els tres nivells de YLE: Starters Movers                Flyers. 

       • Les escoles poden proposar les dates més adients per a la realització d’aquests exàmens. Per a la petició de les dates és necessari fer arribar un correu           electrònic a ttierney@fecc.cat amb la SOL·LICITUD especificant les 3 dates proposades en ordre de prioritat. Posteriorment confirmarem la sol·licitud                 indicant la data d’examen definitiva.

Cambridge English: Young Learners English Test (YLE)
ExamenTaxesData d’examenDeadline
Starters Pre-A1 62,25€Segons sol·licitud
confirmada
35 dies hàbils
abans de la data
de l’examen
Movers A1 62,25€Segons sol·licitud
confirmada
35 dies hàbils
abans de la data
de l’examen
Flyers A265,50€Segons sol·licitud
confirmada
35 dies hàbils
abans de la data
de l’examen

CALENDARI EXÀMENS CAMBRIDGE 21-22

 Exam date Deadline
Dissabte 23 d’octubre

16 de setembre
Dissabte 27 de novembre 21 d’octubre
Dissabte 18 de desembre
11 de novembre
Dissabte 26 de març17 de febrer
Dissabte 9 d’abril
3 de març
A2 KEY for schools 98,00€Dijous 19 de maig13 d’abril
B1 Preliminary for schools 104,00€Dissabte 21 de maig 13 d’abril
Dimecres 25 de maig
19 d’abril
Dissabte 4 de juny
28 d’abril
Dissabte 11 de juny
4 de maig
Dissabte 25 de juny
18 de maig
Dissabte 23 de juliol16 de juny
 Exam DateDeadline
Dissabte 23 d’octubre
16 de setembre
Dissabte 27 de novembre 21 d’octubre
Dissabte 4 de desembre 28 d’octubre
Dissabte 26 de març 17 de febrer
Dissabte 9 d’abril 3 de març
Dissabte 7 de maig
2 de març
B2 First for schools 194,50€Dijous 19 de maig
13 d’abril
Dissabte 21 de maig 13 d’abril
Dimecres 25 de maig
19 d’abril
Dissabte 4 de juny
28 d’abril
Dissabte 11 de juny
4 de maig
Dissabte 25 de juny18 de maig
Dissabte 23 de juliol
16 de juny
 Exam DateDeadline
Dissabte 6 novembre 30 de setembre
Dissabte 11 de desembre
4 de novembre
Dissabte 5 de febrer30 de desembre
Dissabte 12 de març
3 de febrer
Dissabte 19 de març10 de febrer
C1 Advanced 209,00€Dissabte 23 d’abril 17 de març
Dissabte 7 de maig29 de març
Dissabte 14 de maig4 d’abril
Dissabte 4 de juny
28 d’abril
Dimecres 8 de juny3 de maig
Dissabte 18 de juny 11 de maig
Dissabte 9 de juliol2 de juny
Divendres 29 de juliol 23 de juny

 Exam DateDeadline
Dissabte 13 de novembre
7 d’octubre
Dissabte 11 de desembre4 de novembre
Dissabte 5 de març 27 de gener
Dissabte 23 d’abril 17 de març
B2 First 194,50€Dissabte 14 de maig 4 d’abril
NOT FOR SCHOOLDissabte 4 de juny
28 d’abril
Dimarts 7 de juny2 de maig
Dissabte 18 de juny 11 de maig
Dijous 28 de juliol 21 de juny

 Exam DateDeadline
Dissabte 5 de març
27 de gener
C2 Proficiency 215,00€Dissabte 7 de maig29 de març
Dissabte 14 de maig
4 d’abril
Dijous 9 de juny 4 de maig

COMPUTER BASED EXAMS

 Exam Date Deadline
Dissabte 16 d’octubre 1 d’octubre
Dimecres 10 de novembre26 d’octubre
Divendres 19 de novembre4 de novembre
FIRST COMPUTER BASED
194,50€
Dissabte 19 de febrer 4 de febrer
Dissabte 19 de març 4 de març
Dissabte 28 de maig13 de maig
Dijous 9 de juny
25 de maig
Dissabte 9 de juliol 22 de juny
 Exam DateDeadline
Dissabte 23 d’octubre 8 de octubre
Dijous 2 de desembre17 de novembre
Dissabte 15 de gener21 de desembre
ADVANCED COMPUTER
BASED 209,00€
Dissabte 12 de febrer


28 de gener
Divendres 11 de març 24 de febrer
Dissabte 9 d’abril
25 de març
Dijous 12 de maig
27 d’abril
Dimarts 7 de juny
20 de maig
Dissabte 16 de juliol 1 de juliol
 Exam DateDeadline
Dissabte 13 de novembre 29 d’octubre
PROFICIENCY COMPUTER
BASED 215,00€
Dissabte 26 de febrer 11 de febrer
Divendres 20 de maig 5 de maig
Dissabte 9 de juliol 22 de juny
ExamenTaxesData d’examenDeadline
Starters Pre-A162.25 €Segons sol·licitud confirmada35 dies hàbils abans de la data de l’examen
Movers A162.25 €Segons sol·licitud confirmada35 dies hàbils abans de la data de l’examen
Flyers A265.50 €Segons sol·licitud confirmada35 dies hàbils abans de la data de l’examen