Format de l’examen

El B1 Preliminary for Schools consta de quatre proves desenvolupades per avaluar les habilitats en anglès dels alumnes. Podeu veure el contingut de cada prova a continuació.

Prova

Contingut

Qualificació
(% del total)

Finalidad

Comprensió lectora
(45 minuts)
Veure prova de mostra

6 parts/
32 preguntes

25%

Demostra que pots llegir i entendre els principals punts de rètols, diaris i revistes.

Escriptura  
(45 minuts)
Veure prova de mostra

2 parts/
2 preguntes

25%

Demostra que pots utilitzar el vocabulari i l’estructura correctament.

Comprensió auditiva (30 minuts, incloent-hi 6 minuts per traslladar respostes)
Veure prova de mostra

4 parts/
25 preguntes

25%

Has de ser capaç de seguir i entendre una àmplia gamma de continguts orals, inclosos anuncis i discussions sobre la vida quotidiana.

Expressió oral
(12-17 minuts per cada parell de
candidats) Veure prova d’exemple

4 parts

25%

Demostra el teu nivell d’anglès parlat participant en una conversa formulant preguntes i responent-los, a més de parlar, per exemple, sobre les teves preferències. La prova d’expressió oral es realitzarà presencialment juntament amb un o dos candidats més i dos examinadors. Això fa que la teva prova sigui més realista i fiable.