Format de l’examen 

L’examen actualitzat B2 First for Schools (per a les convocatòries de gener de 2015) consta de quatre proves desenvolupades per avaluar les competències en anglès dels alumnes. Podeu veure el contingut de cada prova a continuació.

 

Prova

Contingut

Finalidad

Comprensió de Lectura i ús de la llengua
(Reading and Use of English)
(1 hora 15 minuts)
Veure prova d’exemple

7 parts/52 preguntes

Que els estudiants siguin capaços d’entendre un ampli ventall de textos, incloent-hi saber com s’organitzen, així com les opinions i actituds que s’hi expressen. Els textos seran de fonts que els estudiants en edat escolar coneixen, com ara revistes, articles, ficció i anuncis, però centrats en els interessos dels estudiants.

L’ús del llenguatge dels estudiants es posarà a prova amb tasques que avaluen el seu domini de la gramàtica i el vocabulari.

 

Expressió Escrita
(Writing)
(1 hora i 20 minuts)
Veure prova d’exemple

2 parts

Els estudiants han d’escriure dos textos diferents. El primer text és obligatori i serà un assaig de 140-190 paraules. Per al segon podeu triar entre un article, un correu electrònic / carta, un assaig, una revisió o una història de 140-190 paraules.

 

Comprensió Auditiva
(Listening)
(uns 40 minuts)
Veure prova d’exemple

4 parts/30 preguntes

Els estudiants han de ser capaços de seguir i comprendre diversos continguts orals, com ara programes de notícies, anuncis públics i altres fonts, però centrats en estudiants en edat escolar.

 

Expressió Oral
(Speaking)
(14 minuts per cada parella de candidats)
Veure prova d’exemple

4 parts

Una prova presencial presentada per l’estudiant juntament amb un o dos candidats més i un examinador. Els estudiants han de demostrar que poden comunicar-se oralment, parlant amb l’examinador, amb l’altre candidat o per si mateixos.