Format de l’examen

B2 First posa a prova totes les habilitats lingüístiques.

L’examen actualitzat (per a convocatòries de gener de 2015) consta de quatre proves desenvolupades per avaluar les teves habilitats lingüístiques en anglès. Podeu veure el contingut de cada prova a continuació.

La prova d’expressió oral es realitza presencialment, amb dos candidats i dos examinadors. Això facilita una mesura més realista i fiable de la teva capacitat de comunicar-te en anglès.

Prova

Contingut

Finalidad

Comprensió de lectura i ús de la llengua
(Reading and Use of English)
(1 hora 15 minuts)
Veure prova d’exemple

7 parts/52 preguntes

Demostra que pots abordar amb seguretat diferents tipus de text, com ara ficció, diaris i revistes. Posa a prova el teu ús d’idiomes amb tasques que avaluen el teu domini de la gramàtica i el vocabulari.

Expresió escrita
(Writing)
(1 hora 20 minuts)
Veure prova d’exemple

2 parts

Ser capaç d’escriure dos textos diferents, com ara cartes, informes, ressenyes i assajos.

Comprensió auditiva
(Listening)
(uns 40 minuts)
Veure prova d’exemple

4 parts/30 preguntes

Ser capaç de seguir i comprendre diversos continguts orals, com ara programes de notícies, presentacions i converses quotidianes.

Expressió oral
(Speaking)
(14 minuts per cada parella de candidats)
Veure prova d’exemple

4 parts

Posa a prova la teva capacitat de comunicar-te eficaçment en situacions presencials. Faràs la prova juntament amb un o dos candidats més.