Format de l’examen

C2 Proficiency consta de quatre proves desenvolupades per avaluar les teves habilitats en anglès. Podeu veure el contingut de cada prova a continuació.

Prova

Contingut

Finalidad

Comprensió de lectura i ús de la llengua
(Reading and Use of English)
(1 hora i 30 minuts)
Veure prova d’exemple

7 parts/
53 preguntes

Mostra que podeu abordar amb fluïdesa diferents tipus de text, com ara llibres de ficció i no ficció, revistes professionals, diaris i manuals.

Expressió escrita
(Writing)
(1 hora i 30 minuts)
Veure prova d’exemple

2 parts

Has de ser capaç d’escriure diversos tipus de text, com ara assajos, informes i ressenyes.

Comprensió auditiva
(Listening)
(uns 40 minuts)
Veure prova d’exemple

4 parts/
30 preguntes

Has de ser capaç de seguir i entendre una àmplia gamma de continguts orals, com ara conferències, discursos i entrevistes.

Expressió oral
(Speaking)
(15 minuts per cada parella de candidats)
Veure prova d’exemple

3 parts

Posa a prova la teva capacitat de comunicar-te eficaçment en situacions presencials.