Leyendo y escribiendo

¿De què es compon la prova de comprensió de lectura i expressió escrita? Les parts 1-5 se centren en la comprensió de lectura i les parts 6-7 principalment en l’expressió escrita.

Parte 1 (Opció múltiple)

¿Què han de fer els candidats?

Llegir sis textos breus de situacions reales per esbrinar el missatge principal.

Quantes preguntes hola ja?

6

Com puntuen?

Un punt per cada resposta correcta

Parte 2 (Emparellamento múltiple)

¿Què han de fer els candidats?

Llegir set preguntes i tres textos breus sobre la mateixa matèria i després emparellar les preguntes amb els textos.

Quantes preguntes hola ja?

7

Com puntuen?

Un punt per cada resposta correcta

Parte 3 (Opció múltiple)

¿Què han de fer els candidats?

Llegir un texto llarg per comprendre’l amb detall i esbrinar-ne les idees principals.

Quantes preguntes hola ja?

5

Com puntuen?

Un punt per cada resposta correcta

Parte 4 (Espais en blanco amb opció múltiple)

¿Què han de fer els candidats?

Llegir un texto objetiu i escollir els elementos de vocabulari adequats per completar els espais en blanc.

Quantes preguntes hola ja?

6

Com puntuen?

Un punt per cada resposta correcta

Parte 5 (Espais en blanc amb resposta oberta)

¿Què han de fer els candidats?

Completar els espais en blanc dins d’un correu electrònic (i de vegades també en la resposta) amb una paraula.

Quantes preguntes hola ja?

6

Com puntuen?

Un punt per cada resposta correcta

Parte 6 (Redacció guiada)

¿Què han de fer els candidats?

Escriure un correu electrònic o nota breu de, com a mínim, 25 paraules.

Quantes preguntes hola ja?

1

Com puntuen?

Aquesta tasca suposa un total de 15 punts

Parte 7 (Història basada en imágenes)

¿Què han de fer els candidats?

Escriure una història breu de, com a mínim, 35 paraules, based in tres imatges.

Quantes preguntes hola ja?

1

Com puntuen?

Aquesta tasca suposa un total de 15 punts