Listening

Resum

Temps:25 minuts aprox.
Nombre de parts:5
Nombre de preguntes:25
Qualificació:un màxim de 5 escuts

Part 1

De què es compon la part 1?Una imatge gran que mostra persones fent diferents coses. Damunt i sota la imatge hi ha alguns noms. La canalla ha d’escoltar atentament una conversa entre un adult i un nen i tot seguit dibuixar una línia des de cada nom fins la persona correcta a la imatge gran.
Què haurien de practicar nens i nenes? Comprensió auditiva de noms i descripcions.
Quantes preguntes hi ha?5

Part 2

De què es compon la part 2?Una conversa breu entre dues persones. Hi ha un formulari o una pàgina d’un quadern en la qual falten algunes paraules (espais en blanc). La canalla ha d’escoltar la gravació i escriure la paraula o el número que falta en cada espai en blanc.
Què haurien de practicar nens i nenes?Comprensió auditiva de noms, lletrejar i d’altres informacions.
Quantes preguntes hi ha?5

Part 3

De què es compon la part 3?Dos jocs d’imatges. A l’esquerra hi ha algunes imatges de persones amb els corresponents noms, o bé llocs o objectes amb nom. A la dreta hi ha un joc d’imatges amb lletres però no paraules. La canalla ha d’escoltar una conversa entre dues persones i emparellar cada imatge de la dreta amb una de les imatges amb nom de l’esquerra.
Què haurien de practicar nens i nenes?Comprensió auditiva de paraules, noms i informació detallada.
Quantes preguntes hi ha?5

Part 4

De què es compon la part 4?Cinc converses breus. Hi ha una pregunta i tres imatges per cada conversa. La canalla ha de decidir quina imatge mostra la resposta correcta a la pregunta i posar una marca d’aprovació (☑) a la casella de sota.
Què haurien de practicar nens i nenes?Comprensió auditiva d’informació específica.
Quantes preguntes hi ha?5

Part 5

De què es compon la part 5?Una imatge gran. La canalla ha d’escoltar atentament una conversa entre un adult i un nen. L’adult demani al nen que pinti els diferents objectes de la imatge i escrigui una paraula senzilla. La canalla ha de seguir les instruccions.
Què haurien de practicar nens i nenes?Comprensió auditiva de paraules, colors i informació específica.
Quantes preguntes hi ha?5