Listening

La prova de comprensió auditiva B1 Preliminary consta de quatre parts. A cada part has d’escoltar un o més textos gravats i respondre algunes preguntes. Les gravacions es reprodueixen dues vegades.

Part 1 (Opció múltiple)

Què han de fer els candidats?

Identifiqueu la informació principal en set monòlegs o diàlegs curts i trieu la imatge correcta.

Quantes preguntes hi ha?

7

¿Com puntuen?

Un punt per cada resposta correcta.

Part 2 (Opció múltiple)

Què han de fer els candidats?

Escolta sis diàlegs curts i entén l’essència de cadascun.

Quantes preguntes hi ha?

6

Com puntuen?

Un punt per cada resposta correcta.

Part 3 (Emplena els espais en blanc)

Què han de fer els candidats?

Escolteu un monòleg i ompliu sis espais en blanc.

Quantes preguntes hi ha?

6

Com puntuen?

Un punt per cada resposta correcta.

 

Part 4 (Opció múltiple)

Què han de fer els candidats?

Escolteu una entrevista per obtenir una comprensió exhaustiva del significat i identificar actituds i opinions.

Quantes preguntes hi ha?

6

Com puntuen?

Un punt per cada resposta correcta.