Listening

La prova de comprensió auditiva B2 First consta de quatre parts. A cada part has d’escoltar un o més textos gravats i respondre algunes preguntes. Les gravacions es reprodueixen dues vegades.

Resum

Temps:

Uns 40 minuts

Nombre de parts:

4

Nombre de preguntes:

30

Qualificació:

20% del total

Origen de les gravacions:

Monòlegs: missatges de contestador automàtic, programes i reportatges de ràdio, notícies, anuncis públics, històries i anècdotes, conferències i xerrades; o amb diversos interlocutors: converses, entrevistes, discussions, obres de teatre per a la ràdio.

Part 1 (Opció múltiple)

En què consisteix la part 1?

Vuit fragments curts de monòlegs o converses entre diversos socis. Hi ha una pregunta d’opció múltiple per a cada extracte i heu de triar A, B o C.

Què he de practicar?

Escoltar la comprensió del sentiment, l’actitud, l’opinió, el propòsit, la funció, l’acord, l’essència i les circumstàncies.

Quantes preguntes hi ha?

8

Com puntuen?

1 punt per cada resposta correcta.

Part 2 (Completar frases)

De què es compon la part 2?

Un monòleg (que pot introduir un presentador) d’aproximadament 3 minuts. Has d’emplenar les frases del full de preguntes amb la informació que has escoltat a la gravació.

Què he de practicar?

Comprensió auditiva de la informació específica i de les opinions expressades.

Quantes preguntes hi ha?

10

Com puntuen?

1 punt per cada resposta correcta.

Part 3 (Emparellament múltiple)

En què consisteix la part 3?

Una sèrie de cinc monòlegs sobre un tema en concret d’aproximadament 30 segons cadascun. En el full de preguntes has de seleccionar cinc opcions correctes d’una llista de vuit possibles respostes.

Què he de practicar?

Escoltar la comprensió de l’essència, l’actitud, l’opinió, el propòsit, el sentiment, els punts i els detalls principals.

Quantes preguntes hi ha?

5

Com puntuen?

1 punt per cada resposta correcta.

Part 4 (Opció múltiple)

De què es compon la part 4?

Una conversa entre dos o més interlocutors d’aproximadament 3-4 minuts. Heu de respondre algunes preguntes de diverses opcions triant la resposta correcta entre tres opcions possibles (A, B o C).

Què he de practicar?

Comprensió auditiva d’actituds, opinions, circumstàncies, essència, idea principal i informació específica.

Quantes preguntes hi ha?

7

Com puntuen?

1 punt per cada resposta correcta.