Listening

La prova de comprensió auditiva (Listening) per a l’examen Pre A1 Starters consta de quatre parts. Cada part comença amb un o dos exemples. Els nens escoltaran la gravació dues vegades.

Resum

Temps:

20 minuts aprox.

Nombre de parts:

4

Nombre de preguntes:

20

Qualificació:

un màxim de 5 escuts

Part 1

De què es compon la part 1?

Una gran imatge que mostra a la gent fent coses diferents. Per sobre i per sota de la imatge hi ha alguns noms. Els nens han d’escoltar atentament una conversa entre un adult i un nen i després dibuixar una línia de cada nom a la persona adequada a la imatge gran.

Què han de practicar els nens?

Comprensió auditiva de noms i descripcions.

Quantes preguntes hi ha?

5

Part 2

Què és part 2?

Una breu conversa entre un nen i un adult, i algunes preguntes. Els nens escolten la gravació i escriuen la resposta correcta (un nom o un número) després de cada pregunta.

Què han de practicar els nens?

Comprensió auditiva de nombres i ortografia.

Quantes preguntes hi ha?

5

Part 3

De què es compon la part 3?

Cinc converses curtes entre diferents parelles de persones. Per a cada conversa hi ha una pregunta i tres imatges. Els nens han d’escoltar atentament cada conversa i triar la resposta correcta (A, B o C).

Què han de practicar els nens?

Comprensió auditiva d’informació específica.

Quantes preguntes hi ha?

5

Part 4

De què es compon la part 4?

Una gran imatge que alberga set exemples d’un mateix objecte (per exemple, set boles o set llibres). Els nens han d’escoltar atentament una conversa entre un adult i un nen i després acolorir cada objecte utilitzant el color esmentat a la conversa.

Què han de practicar els nens?

Comprensió auditiva de paraules, colors i preposicions.

Quantes preguntes hi ha?

5