Per a les sol·licituds d’exàmens YLE

  • ‘CambridgeAssessment English’ no estableix calendari de convocatòries per als exàmens YLE. Les dates d’examen es determinen en funció de les sol·licituds rebudes.

Les escoles poden proposar les dates més adients per a la realització d’aquests exàmens. Per a la petició de les dates és necessari fer arribar un correu electrònic (vegeu destinatari més avall) amb la SOL·LICITUD especificant les 3 dates proposades, en ordre de prioritat. Posteriorment confirmarem la sol·licitud indicant la data d’examen definitiva.