Preparació

Mostres gratuïtes d’exàmens en paper

Descarregar les mostres gratuïtes de l’examen d’A2 Key

Mostres gratuïtes d’exàmens per ordinador

Necessites utilitzar el navegador Firefox per accedir a aquestes proves d’exemple. Pots descarregar gratuïtament Firefox aquí. Un cop descarregat, obre Firefox i utilitza els enllaços per veure les proves.

Mira aquest tutorial abans de començar.

Comprova les teves respostes a mesura que fas la prova. Un cop hagi finalitzat la prova no podràs verificar-les.

Exemple de prova de comprensió de lectura i expressió escrita (Reading and Writing)

Exemple de prova de comprensió auditiva (Listening)

Guies de respostes:

Guia de respostes de la prova de comprensió de lectura i expressió escrita (Reading and Writing)

Guia de respostes de la prova de comprensió auditiva (Listening)

No hi ha guia de respostes per a la Part 9 de la prova de comprensió de lectura i expressió escrita (Reading and Writing), però pots trobar respostes d’exemple i comentaris de l’examinador a les pàgines corresponents del manual de A2 Key.