Reading

La prova de comprensió lingüística B2 First consta de set parts que contenen una barreja de diferents tipus de text i preguntes.

A les parts 1 a4, heu de llegir diversos textos i realitzar tasques de gramàtica i vocabulari.

A les parts 5 a 7, heu de llegir una sèrie de textos i respondre preguntes que posen a prova la vostra capacitatd’entendre el que llegiu que demostren que podeu abordar diversos tipus de text.

Resum

Temps:

1 hora 15 minutos

Nombre de parts:

7

Nombre de preguntes:

52

Qualificació:

40% del total

Extensió dels textos:

Hay que leer cerca de 2.200 palabras en total.

Origen dels textos:

Periódicos y revistas, revistas profesionales, libros (ficción y no ficción), contenidos promocionales e informativos.

Part 1 (Espais en blanc amb opció múltiple)

En què consisteix la part 1?

Un text amb algunes preguntes d’opció múltiple. Cada pregunta té quatre opcions (A, B, C o D); has de decidir quina és la resposta correcta.

Què he de practicar?

Vocabulari – expressions, col·locació, matisos de significat, verbs amb preposició, frases fetes, etc.

Quantes preguntes hi ha?

8

Com puntuen?

1 punt per cada resposta correcta.

Part 2 (Espais en blanc amb resposta oberta)

De què es compon la part 2?

Un text en el qual hi ha alguns espais en blanc, cadascun dels quals representa una paraula que falta. Heu d’esbrinar la paraula correcta per a cada blanc.

Què he de practicar?

Gramàtica i vocabulari.

Quantes preguntes hi ha?

8

Com puntuen?

1 punt per cada resposta correcta.

Part 3 (Formació de paraules)

En què consisteix la part 3?

Un text que conté vuit espais en blanc. Cada espai en blanc representa una paraula. Al final de cada línia hi ha una paraula ‘guia’ que has de canviar d’alguna manera per completar la frase correctament.

Què he de practicar?

Vocabulari.

Quantes preguntes hi ha?

8

Com puntuen?

1 punt per cada resposta correcta.

Part 4 (Transformacions amb paraules clau)

De què es compon la part 4?

Cada pregunta conté una frase seguida d’una paraula clau i una segona frase amb un espai en blanc a l’interior. Heu d’utilitzar aquesta paraula clau per completar la segona frase de manera que tingui un significat similar a la primera frase.

Què he de practicar?

Gramàtica i vocabulari.

Quantes preguntes hi ha?

6

Com puntuen?

Fins a 2 punts per cada resposta correcta.

Part 5 (Opció múltiple)

En què consisteix la part 5?

Un text amb algunes preguntes d’opció múltiple. Per a cada pregunta hi ha quatre opcions i has de triar A, B, C o D.

Què he de practicar?

Lectura per conèixer circumstàncies, opinions, to, propòsit, idea principal, implicació, actitud.

Quantes preguntes hi ha?

6

Com puntuen?

2 punts per cada resposta correcta.

 Part 6 (Text amb espais en blanc)

De què es compon la part 6?

Una sola pàgina de text amb algun espai en blanc numerat que representa els paràgrafs que falten. Després del text hi ha alguns paràgrafs que no estan en l’ordre correcte. Heu de llegir el text i els paràgrafs i després decidir a quin paràgraf correspon cada espai en blanc.

Què he de practicar?

Comprendre l’estructura i el desenvolupament d’un text.

Quantes preguntes hi ha?

6

Com puntuen?

2 punts per cada resposta correcta.

Part 7 (Emparellament múltiple)

De què es compon la part 7?

Una sèrie d’afirmacions seguides d’un text dividit en dues seccions o diversos textos curts. Heu de coincidir cada declaració amb la secció o text en què es pot trobar la informació.

Què he de practicar?

Lectura per conèixer informació, detalls, opinions i actituds concretes.

Quantes preguntes hi ha?

10

Com puntuen?

1 punt per cada resposta correcta.