Reading

La prova de comprensió i comprensió del llenguatge C2 Proficiency inclou diferents tipus de text i preguntes. En una part haureu de llegir un text llarg o tres o més textos curts i relacionar-los entre si.

Resum

Temps:

1 hora 30 minuts

Nombre de parts:

7

Nombre de preguntes:

53

Extensió dels textos:

Has de llegir aproximadament 3.000 paraules en total

Origen dels textos:

Llibres (ficció i no ficció), articles no especialitzats de diaris, revistes i internet.

Part 1 (Espais en blanc amb opció múltiple)

En què consisteix la part 1?

Un text únic amb vuit espais en blanc. Els candidats han de triar una paraula o una frase d’un grup de quatre per completar cada espai en blanc.

Què he de practicar?

Expressions, emplaçament, frases fetes, complementació, verbs amb preposició, precisió semàntica.

Quantes preguntes hi ha?

8

Com puntuen?

1 punt per cada resposta correcta.

Part 2 (Espais en blanc amb resposta oberta)

De què es compon la part 2?

Una prova d’espai en blanc modificada, que inclou text amb vuit espais en blanc. Els candidats han de pensar en la paraula més adequada per a cada espai en blanc.

Què he de practicar?

Coneixement i control de la gramàtica amb cert èmfasi en el vocabulari.

Quantes preguntes hi ha?

8

Com puntuen?

1 punt per cada resposta correcta.

Part 3 (Formació de paraules)

En què consisteix la part 3?

Un text que conté vuit espais en blanc. Cada espai en blanc representa una paraula. L’arrel de cada paraula apareix al costat del text i s’ha de modificar per formar la paraula que falta.

Què he de practicar?

Vocabulari, en particular l’ús d’afixació, canvis interns i combinació en la formació de paraules.

Quantes preguntes hi ha?

8

Com puntuen?

1 punt per cada resposta correcta.

Part 4 (Transformacions amb paraules clau)

De què es compon la part 4?

Sis elements discrets amb una frase que els introdueix i una resposta amb espais en blanc que s’han de completar amb 3-8 paraules, incloent una paraula clau determinada.

Què he de practicar?

Gramàtica, vocabulari i col·locació.

Quantes preguntes hi ha?

6

Com puntuen?

Fins a 2 punts per cada resposta correcta.

 Part 5 (Opció múltiple)

En què consisteix la part 5?

Un text llarg seguit d’algunes preguntes d’opció múltiple, cadascuna amb quatre opcions (A, B, C o D).

Què he de practicar?

Identificar les circumstàncies, les opinions, les actituds, el to, el propòsit, la idea principal, la implicació i com s’organitza el text.

Quantes preguntes hi ha?

6

Com puntuen?

2 punts per cada resposta correcta.

Part 6 (Text amb espais en blanc)

De què es compon la part 6?

Text del qual s’han suprimit alguns paràgrafs que s’han col·locat en desordre després del text. Els candidats han de decidir on s’han eliminat aquests paràgrafs en el text.

Què he de practicar?

Comprendre la cohesió, la coherència, l’estructura del text i el significat global.

Quantes preguntes hi ha?

7

Com puntuen?

2 punts per cada resposta correcta.

Part 7 (Emparellament múltiple)

De què es compon la part 7?

Un text, o diversos textos curts, precedit de múltiples preguntes coincidents. Els candidats han de coincidir cada pregunta amb elements dels textos.

Què he de practicar?

Comprendre circumstàncies, opinions, actituds i informació concretes.

Quantes preguntes hi ha?

10

Com puntuen?

1 punt per cada resposta correcta.