Results

Les qualificacions de A2 Key es presenten d’acord amb la Cambridge English Scale.Rebràs puntuacions separades per a cadascuna de les quatre destreses: comprensió de Lectura (Reading), Expressió Escrita (Writing), Comprensió Auditiva (Listening) i Expressió Oral (Speaking), el que et proporcionarà una clara comprensió de la teva acompliment. Aquestes valoracions s’han amitjanades de manera que tinguis una qualificació global del teu examen. També et atorgarem una nota i un nivell del

 Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües (MCER)

Per obtenir més informació sobre la Cambridge English Scale, descarrega el nostre full informatiu (en anglès)

Quan rebré el meu Informe de Qualificació (Statement of Results) d’A2 Key?

Tots els candidats reben un informe de qualificació i, si aproves l’examen, també rebràs un certificat.El teu Informe de Qualificació estarà disponible online entre quatre i sis setmanes després de l’examen en paper, i entre dues i tres setmanes després de l’examen per ordinador. La manera més ràpida d’obtenir les teves qualificacions és registrar-te al nostre servei online de qualificacions gratuït (free online results service).

Hi ha també un servei perquè les institucions verifiquin el teu resultat

Quan rebré el meu certificat d’A2 Key?

Enviarem el teu certificat al centre d’exàmens aproximadament 2-3 setmanes després que les qualificacions estiguin disponibles. Llavors el teu centre d’exàmens t’ho enviarà a tu.

  • Si et vas presentar a un examen en paper, enviarem el certificat al teu centre entre set i nou setmanes després de la data de l’examen.
  • Si et vas presentar a un examen per ordinador, enviarem el certificat al teu centre entre cinc i sis setmanes després de la data del teu examen.

Puntuacions en A2 Key

Depenent de la universitat, col·legi o organització a la qual vulguis presentar la teva sol·licitud, se’t demanarà que aportis una nota o puntuació específica, ja sigui de manera global o en alguna destresa concreta. En A2 Key s’utilitzaran les següents puntuacions a l’hora de presentar els resultats:

Puntuació en la Cambridge English Scale

Nota

Nivel MCER

140–150

A

B1

133–139

B

A2

120–132

C

A2

100–119

Level A1

A1

L’examen està enfocat al Nivell A2 de MCER. L’examen també proporciona una avaluació fiable del nivell immediatament superior a A2 (Nivell B1) i inferior (Nivell A1).Les puntuacions entre 100 i 119 també s’inclouen en el teu informe de qualificació, però en aquest cas no rebràs el certificat de A2 Key English Test.A continuació s’il·lustra la relació entre els nivells de MECR, la Cambridge English Scale i les notes que pots rebre en A2 Key: