Speaking

La prova d’expressió oral (Speaking) per a l’examen A1 Movers consta de quatre parts. La canalla es presenta sola a la prova amb l’examinador, però algun conegut que parli la seva llengua (per exemple, el seu professor) els presentarà l’examinador i els explicarà què han de fer en la llengua pròpia.

Resum

Temps:5–7 minuts
Nombre de parts:4
Qualificació:un màxim de 5 escuts

Part 1

De què es compon la part 1?L’examinador saludarà el nen/a i li preguntarà nom i edat. Després ha d’observar dues imatges. Les imatges són semblants però tenen algunes diferències. L’examinador demana al nen/a que descrigui quatre diferències a les imatges.
Què haurien de practicar nens i nenes?Descriure diferències entre imatges. Parlar del color, la mida, el número, la posició, l’aspecte de persones i coses, allò que fan, etc.

Part 2

De què es compon la part 2?L’examinador mostra quatre imatges que expliquen una història i parla al nen/a de la primera imatge. El nen/a ha de continuar la història i descriure les tres imatges restants. Es proporciona el títol de la història i els noms dels personatges principals.
Què haurien de practicar nens i nenes?Comprendre el començament d’una història i continuar-la. Descriure imatges.

Part 3

De què es compon la part 3?L’examinador mostra al nen/a quatre jocs de quatre imatges cadascú. En cada joc d’imatges, una de diferent a la resta. El nen/a ha de dir quina imatge és diferent i explicar per què.
Què haurien de practicar nens i nenes?Assenyalar una imatge que sigui diferent i explicar per què.

Part 4

De què es compon la part 4?L’examinador formula al nen/a algunes preguntes personals (per exemple, escola, caps de setmana, amics i afeccions).
Què haurien de practicar nens i nenes?Comprensió i resposta de preguntes personals.