Speaking

L’examen Speaking per a l’examen Pre A1 Starters consta de quatre parts. Els nens posen a prova sols amb l’examinador, però algú que parli la seva llengua (per exemple, el seu professor) els presentarà a l’examinador i els explicarà què ha de fer en el seu propi idioma.

Resum

Temps:

3–5 minuts

Nombre de parts:

4

Qualificació:

un màxim de 5 escuts

 

Part 1

De què es compon la part 1?

L’examinador saludarà el nen i li preguntarà com es diu. A continuació, l’examinador li demanarà que assenyali algunes coses d’una imatge. El navegador mostra algunes petites imatges d’objectes. L’examinador esmenta tres objectes i demana al nen que els assenyali. A continuació, l’examinador demana que col·loqueu cada objecte contingut en una targeta en un lloc determinat de la imatge 

Què han de practicar els nens?

Comprensió i seguiment de les instruccions orals.

Part 2

De què es compon la part 2?

L’examinador fa al nen algunes preguntes sobre la imatge de la part 1 (per exemple, `What is this?´, `What colour is it?´). L’examinador també demanarà al nen que li parli (`Tell me about …´) sobre un dels objectes continguts en la imatge.

Què han de practicar els nens?

Comprensió i seguiment de les instruccions orals.

Part 3

De què es compon la part 3?

L’examinador fa al nen algunes preguntes sobre imatges petites d’objectes de la part 2 (per exemple., `What is this?´, `Have you got a …?´).

Què han de practicar els nens?

Comprendre i respondre preguntes orals.

Part 4

De què es compon la part 4?

L’examinador fa algunes preguntes personals al nen (per exemple, edat, família, amics).

Què han de practicar els nens?

Comprendre i respondre preguntes orals.