Speaking

La prova d’expressió oral preliminar del B1 consta de quatre parts que introdueixes juntament amb un altre candidat. Hi ha dos examinadors. Un examinador parla amb tu i l’altre escolta.

Part 1 (Entrevista)

Què han de fer els candidats?

Respondre preguntes proporcionant informació objectiva o personal.

Quant de temps han de parlar els candidats?

2 minuts.

Part 2 (Torn ampliat)

Què han de fer els candidats?

Descriviu una fotografia en color, parlant durant aproximadament 1 minut.

Quant de temps han de parlar els candidats?

3 minuts.

Part 3 (Discussió)

Què han de fer els candidats?

Fer suggeriments i respondre’ls, discutir alternatives i negociar acords.

Quant de temps han de parlar els candidats?

4 minuts.

Part 4 (Conversa general)

Què han de fer els candidats?

Discutir gustos, aversions, experiències, opinions, hàbits, etc.

Quant de temps han de parlar els candidats?

3 minuts.