Statement of Results

 La declaració de resultats contindrà la informació següent:

  1. puntuació segons la Cambridge English Scale en cadascuna de les quatre habilitats: Lectura,  Escriptura,   Comprensió Auditiva i Expressió Oral;    
  2. Puntuació de Cambridge English Scale a l’examen global;
  3. (A, B, C, Nivell A2) en la revisió general;
  4. Nivell MCER en la revisió global.

Guia per entendre el vostre informe de qualificació (per a exàmens de febrer de 2016 i posteriors)

Descarrega’t un exemple d’Informe de Qualificació per al B1 Preliminary for Schools