Statement of Results

La declaració de resultats contindrà la informació següent:

  1. puntuació segons la Cambridge English Scale en cadascuna de les quatre habilitats (comprensió lectora, expressió escrita, comprensió auditiva i expressió oral) i en l’ús del llenguatge;
  2. a la puntuació de Cambridge English Scale segons l’examen global;
  3. (A, B, C, Nivell B1) en la revisió general;
  4. Nivell MCER en la revisió global.

Guia per entendre el vostre informe de qualificació B2 First for Schools (per a gener de 2015 i exàmens posteriors)

Descarrega’t un exemple de L’Informe de Qualificació B2 First for Schools