Statement of Results

 La declaració de resultats contindrà la informació següent:

  1. puntuació segons l’escala anglesa de Cambridge en cadascuna de les quatre habilitats: Lectura,  Escriptura,   Comprensió Auditiva,ExpressióOral  (Expressió Oral i Ús del Llenguatge;
  2. Puntuació de Cambridge English Scale a l’examen global;
  3. (A, B, C, Nivell B1) en la revisió general;
  4. Nivell MCER en la revisió global.

Guia per entendre el teu informe de qualificació B2 First (per a exàmens de gener de 2015 i posteriors)

Descarrega’t un exemple de l’Informe de Qualificació B2 First