Statement of Results

La declaració de resultats contindrà la informació següent:

  1. puntuació segons la Cambridge English Scale en cadascuna de les quatre habilitats: Lectura, Escriptura, Comprensió auditiva, Expressió oral i ús de l’idioma;
  2. Puntuació de Cambridge English Scale a l’examen global;
  3. (A, B, C, Nivell B2) en la revisió global;
  4. Nivell MCER en la revisió global.

Guia per entendre el vostre informe de qualificació avançada C1 (per a exàmens de gener de 2015 i posteriors)

Descarrega’t un exemple de L’Informe de Qualificació Avançada C1