Statement of Results

La declaració de resultats contindrà la informació següent:

  1. puntuació segons l’escala cambridge anglesa en cadascuna de les quatre habilitats: LecturaEscriptura, Comprensió Auditiva i Expressió Oral(Speaking) i En l’ús de la llengua;
  2. Puntuació de Cambridge English Scale a l’examen global;
  3. (A, B, C, Nivell C1) en la revisió general;
  4. Nivell MCER en la revisió global.

Guia per entendre el vostre informe de qualificació de competència C2 (per a gener de 2015 i exàmens posteriors)

Descarrega’t un exemple de C2 Proficiency Qualification Report