Verificar mis resultados

Pots permetre que empreses, universitats i altres organitzacions verifiquin les teves qualificacions en línia.Simplement envia’ls el teu número d’identificació de Candidat (ID) i el Número Secret de Candidat (Número secreto) imprès en el teu Justificant d’inscripció ( Confirmación de inscripción), i podran verificar online les teves qualificacions de manera rápida, fàcil i segura a www.cambridgeenglish.org/verifiers