Writing

De què es componen les proves d’expressió escrita?

La prova d’expressió escrita B1 Preliminary consta de dues parts. Has de demostrar que ets capaç d’escriure diferents tipus de text en anglès.

Part 1 (Escriure un email)

Què han de fer els candidats?

Escriviu al voltant de 100 paraules en resposta al correu electrònic i les notes proporcionades.

Quantes preguntes hi ha?

1

Com puntuen?

Aquesta tasca suma 20 punts.

Part 2 (Trieu entre article o història)

Què han de fer els candidats?

Escriu 100 paraules en resposta a la pregunta que triïs.

Quantes preguntes hi ha?

Una pregunta a escollir entre dues.

Com puntuen?

Aquesta tasca suma 20 punts.