Writing

En ambdues parts de la prova d’expressió escrita C2 Proficiency has de demostrar que pots escriure diversos tipus de text en anglès.

Resum

Temps:

1 hora 30 minuts

Nombre de parts:

2

Nombre de preguntes:

Part 1: una pregunta obligatòria

Part 2: una pregunta per triar entre quatre

 

Textos prefixats

Textos prefixats per a Cambridge English: C2 Proficiency de gener de 2016 – desembre de 2017:

  1. Penélope Lively: Àlbum familiar (qualsevol edició)
  2. Scott Fitzgerald: El gran Gatsby (qualsevol edició) Els professors poden preparar candidats a preguntes sobre aquest text prefixat estudiant la pel·lícula dirigida per Baz Luhrmann (2013), la novel·la o ambdues.

Textos prefixats per a Cambridge English: C2 Proficiency de gener de 2018 – desembre de 2019:

  1. Colm Tóibín: Brooklyn (qualsevol edició) Els professors poden preparar candidats a preguntes sobre aquest text prefixat estudiant la pel·lícula dirigida per John Crowley (2015), la novel·la o ambdues.
  2. L. Stedman: The Light Between Oceans (qualsevol edició) Els professors poden preparar els candidats a preguntes sobre aquest text preestablert estudiant la pel·lícula dirigida per Derek Cianfrance (2016), la novel·la o ambdues.

Els estudiants no han d’abordar la pregunta opcional sobre el text prefixat de la part 2 si no és que entenen el text sobre el qual han de respondre les preguntes.

Els professors són els que més bé poden jutjar si la versió de text i/o pel·lícula és apropiada i estimulant en el context docent.

Part 1

En què consisteix la part 1?

Alguns continguts a llegir (dos textos d’aproximadament 100 paraules cadascun). Has d’escriure un assaig utilitzant la informació continguda en aquests textos.

Què he de practicar?

Escriure un assaig discursiu en el qual hauràs de resumir i avaluar els punts clau continguts en dos textos d’aproximadament 100 paraules cadascun. Els candidats han d’integrar un resum d’aquests punts clau, una valoració dels arguments abstractes presentats i les seves pròpies idees sobre el tema en un assaig coherent.

Quantes preguntes hi ha?

Una pregunta obligatòria.

Quina extensió ha de tenir l’escrit?

240–280 paraules

Part 2

De què es compon la part 2?

Una pregunta per triar entre quatre (2-5). A les preguntes 2-4, haureu d’escriure un article, una carta, un informe o una ressenya.

En què consisteix la pregunta 5?

Si heu llegit un dels llibres prefixats i voleu escriure-hi, podeu abordar la pregunta 5. Podeu triar entre dues tasques, 5(a) o 5(b) en aquesta pregunta. Haureu d’escriure un article, un assaig, una carta, un informe o una ressenya.

Què he de practicar?

Escriu els diversos tipus de text que s’han especificat prèviament, basats en un context determinat.

Quantes preguntes hi ha?

Una pregunta per triar entre quatre.

Quina extensió ha de tenir l’escrit?

 280–320 paraules